O stránke

Čo všetko vám ponákame?

  • vytvorenie pamätnej stánky pre zosnulého
  • osobitné prevedenie stánky pre ľudí a aj pre domácich miláčikov
  • voľba veľkosti stránky/priestoru pre životný príbeh, fotografie alebo videá
  • úprava stránky raz ročne v cene ročného poplatku.
  • možnosť zaheslovania stánky, pridávania komentárov
  • nikto iný nebude stránku upravovať iba my (na základe Vašej žiadosti alebo Vami poverenej osoby)
  • stránka je vyvolatelná len cez QR kód alebo presnú URL adresu. Na našej stránke je nevyhľadateťelná.
  • ochrana stránky pred Google alebo inými vyhľadávačmi

Ako to celé funguje?
Umiestnite štítok s QR

kódom na náhrobný

kameň, skryte ho

na boku hrobu,  

na lavičke či na váze.Individuálny QR kód na hrobe

naskenujte smartfónom alebo tabletom.
Otvorí sa pamätná stránka na

zdieľanie spomienok.

Pamätná stránka môže byt chránená heslom.